ทำไม Website ควรใช้ VPS Hosting และ ติดตั้ง SSL

0
(0)

เว็บไซต์คือคลังใหญ่ในการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด ไม่ว่าอินเตอร์เน็ตจะมีการพัฒนาไปมากเพียงใดก็ตาม นอกจากหน้าตาของเว็บไซต์ที่สวยงามแล้ว สิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลหรือเลือกซื้อสินค้าและบริการ ก็คือความปลอดภัยทั้งของผู้ใช้รวมถึงเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย ซึ่งมี 2 สิ่งที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขั้นสูง อันได้แก่ เว็บโฮสติ้ง และ SSL

เรามาทำความรู้จักกับสิ่งแรกกันก่อนดีกว่า  Web Hosting คือเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบ หาก Web Hosting มีคุณภาพสูง ก็จะทำให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ก็มีความปลอดภัยสูงตามไปด้วย Web Hosting  มีหลายประเภทแบ่งตามการใช้งานให้เหมาะกับเว็บไซต์

ซึ่ง Web Hosting ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันคือ VPS Hosting เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ประหยัดงบประมาณในการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ คุ่มค่าด้วยการเป็น Server จำลองที่มีการทำงานเสมือน Server ของจริง    นอกจากนั้นยังมีหมายเลข IP Address ที่แยกเป็นอิสระของตัวเอง จึงไม่ต้องไปแชร์ร่วมกับใคร เอื้อประโยชน์อย่างสูงสำหรับการเปิดเว็บไซต์ E-Commerce เพื่อทำโปรโตคอลของ http:// ให้เกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเป็นอย่างดี รวมถึงมีช่องทางในการรับส่งสัญญาณที่หลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกับเครื่อง PC ที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป ที่มี Network Card เพียงอันเดียว เรื่องความปลอดภัยก็หายห่วง เพราะ VPS Hosting ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยแยกต่างหากจากผู้ใช้บริการรายอื่น    ซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดความเสี่ยงจากการที่จะถูกลักลอบเจาะข้อมูล  จนเกิดความเสียหายไปยังระบบและข้อมูลที่จัดเก็บไว้

ฉะนั้นใครที่ต้องการตัดความกังวลเรื่องจะต้องลงทุนด้าน Hardware เป็นจำนวนเงินมหาศาล แถมยังมาต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องภาวะขาดทุน เนื่องจากธุรกิจทำรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้  แนะนำ VPS Hosting ไว้ก่อน อย่างไรก็คุ้ม

สิ่งที่สองที่จะกล่าวถึงคือ SSL Certificate หรือเรียกสั้นๆ ว่า SSL (Secure Socket Layer) มีไว้เพื่อทำให้เว็บไซต์ถูกเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocal Secure ) HTTPS ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต หน้าที่หลักคือช่วยเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ยากต่อการถูกโจรกรรม หากถูกลักลอบเจาะฐานข้อมูลโปรโตคอลก็ไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งก่อนที่เว็บไซต์จะมี HTTPS ได้นั้น จำเป็นต้องมีใบรับรอง SSL ก่อน

ส่งท้ายบทความนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าเจ้าของเว็บไซต์ ควรมุ่งเน้นที่เรื่องประสิทธิภาพของข้อมูลและความปลอดภัยของเว็บไซต์มาเป็นลำดับต้นๆ  เพราะเป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือรวมถึงความไว้วางใจที่ผู้ใช้จะมีต่อร้านค้าหรือองค์กรของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

How useful was this post?

Related Interesting Posts:

Author: jcbiz

Leave a Reply